header("Cache-Control: max-age=2592000");

Standaard tekst

Deze tekst is automatisch gegenereerd en vrij aan te passen.